HMS

OM HMS

Fokus på sikkerhet for alt og alle er en selvsagt forutsetning for alt vi gjør. Farer og risiko er alltid kartlagt og tiltak for å kontrollere- og helst fjerne risiko er alltid på plass før vi starter jobben. Hvis vi er usikre på om folks helse og sikkerhet er godt nok ivaretatt fra alle involverte parter så venter vi med å gjøre jobben til vi er helt sikre på at alt og alle er trygge. Og vi er alltid genuint opptatt av hva vi kan gjøre for å forbedre og ta vare på det ytre miljøet rundt oss og også klimaet vi er så avhengige av. Vi har forpliktet oss selv til å bidra til oppnåelse av FNs mål for bærekraftig utvikling og vi vet at vårt bidrag kan være med på å gjøre en forskjell.

Anstendige arbeidsforhold

Menneskerettigheter; etisk handel og ansvarlighet i Mardahl lndustri AS.

Mardahl lndustri AS skal i sin virksomhet ha rutiner og retningslinjer som sikrer at vi ikke i noen sammenheng kan bidra til, eller knyttes til skade på mennesker, samfunn og miljø i vårt virke.